Kevätkokous referaatti

26.04.2022

Kevätkokous käsitteli vuoden 2021 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Hallitukselle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus vuodelta 2021. Vuonna 2021 hallituksessa olivat: Soile Viita, Ulrika Larpes, Eira Hovi, Marke Koo, Kirsti Barannik sekä Kaisa Tipuri.


Kokoukseen oli lähetetty määräajassa kaksi jäsenten esiin nostamaa asiaa: ensimmäinen koski Rauha Hasselblattin testamenttivarojen käyttöä ja toinen ulkoistettujen palveluiden kilpailutusta. Lisäksi Soile Viita halusi ottaa muissa asioissa keskusteluun Yhdistyslain 26§:n esteettömyyden ja sen toteutumisen syyskokouksessa 2021.


Riitta Ahonen esitteli yksityiskohtaisesti Rauha Hasselblattin testamenttivarojen kehityksen menneinä vuosina sekä käytettyjen varojen käyttötarkoitukset vuonna 2021.  Lisäksi kokoukselle esiteltiin hallituksen uudet Rauha Hasselblattin varojen menettelytapaohjeet, jotka ovat nyt julkaistu kotisivuilla https://www.helsinginyrittajanaiset.fi/10 niistä keskusteltiin ja todettiin selkeiksi.


Riitta Ahonen esitteli Hyn ulkoistettujen palveluiden kilpailutusprosessin ja tulokset. Saimme kirjanpitoon kaksi yhdenmukaista tarjousta, jotka molemmat täyttivät hallituksen asettamat keskeiset kriteerit.  Erona oli ainoastaan hinta. Hallitus oli päättänyt hyväksyä näistä edullisemman ja kirjanpitopalvelut tuottaa jatkossa Jelou Oy. Kilpailutuksessa olleiden muiden palveluiden osalta (siivous sekä kotisivujen tekemiseen Wordpressiin) hallitus päätti jatkaa tarjousaikaa laajemman otoksen saamiseksi mukaan tarjouskilpailuun.


Muissa asioissa käsiteltiin Soile Viidan esiin tuoma kysymys esteettömyyden huomioimisesta Yhdistyslain 26§ mukaisesti, kun tehtiin tilintarkastajan valintaa syyskokouksessa 2021. Kevätkokouksen puheenjohtaja Paula Hjelt Putilin avasi kokoukselle tapahtunutta menettelytapa virhettä. Virheen katsottiin tapahtuneen äänestyksessä, missä hallituksen jäsenet osallistuivat valintaan. Koska päätöksestä ei ole määräajassa valitettu, eikä siitä ole aiheutunut haittaa yhdistykselle, eikä sen jäsenille, todettiin, että tehty päätös jää voimaan. 


Todettiin, että jatkossa kokouksessa on syytä ottaa vastaavissa tilanteissa menettelyohjeet tarkemmin huomioon. Muuta 2022 hallitus ei voi tehdä, kuin pahoitella syyskokouksessa 2021 tapahtunutta menettelytapa virhettä.


Ajan säästämiseksi ja sen käyttämiseksi mieluummin jäsenten hyväksi on suotavaa, että hallitusjäsenten kouluttamiseen otetaan käyttöön vanha tapa eli Hyn strategiapäivät. Tämän vuoden uuden hallituksen strategiapäivä on 1.6.2022. 


Kiitos vilkkaasta avoimesta keskustelusta ja yhdessä eteenpäin, koska siten me olemme vahvempia.

 
30.10.2022Vuoden Helsingin Yrittäjänainen
18.10.2022Jäsenkirje 10 | lokakuu 2022
20.09.2022Jäsenkirje | syyskuu 2022
30.08.2022Jäsenkirje 7 | elokuu 2022
30.06.2022Jäsenkirje 6 | kesäkuu 2022
14.05.2022Jäsenkirje 5 | toukokuu 2022
26.04.2022Kevätkokous referaatti
15.04.2022Jäsenkirje 4 | huhtikuu 2022
28.03.2022Palvelujasi tarvitaan!
16.03.2022Jäsenkirje 3 | maaliskuu 2022

Siirry arkistoon »