Äänestä yrittäjänaista!

Seuraavat kuntavaalit pidetään sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.– 8.6.2021.

Kuntavaaleissa on mahdollisuus valita, ketkä ovat seuraavalla valtuustokaudella edustajina kuntien päättävissä elimissä.

Kunnissa tehdään yrittäjän arjen kannalta merkittäviä päätöksiä. Siksi valtuustoihin ja lautakuntiin
tarvitaan yrittäjien näkemystä ja kokemusta. Yrittäjien asiat tuntevat parhaiten yrittäjät itse.

Suomen Yrittäjänaisten kuntavaaliohjelma

Suomen Yrittäjänaiset on laatinut kuntavaaleja varten oman vaaliohjelman. Siinä nostetaan esille tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä, joilla on merkitystä yrittäjille ja yrittäjyyteen. Tavoitteena on myös kannustaa naisia ehdolle ja pyrkimään rohkeasti päättäville paikoille.

Yrittäjänaisten kuntavaaliohjelman kärkitavoitteet:

Koko kuntavaaliohjelman löydät täältä.

Yrittäjänaiset on Suomen Yrittäjien kolmanneksi suurin toimialajärjestö, joten tuemme kuntavaaleissa vahvasti kaikkia Yrittäjien tavoitteita. Yrittäjien kuntavaaliohjelma löytyy täältä ja tiivistelmä täältä.

Yrittäjänaiset on myös Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen. Sen kuntavaaliohjelmaan, 10 TASA-ARVOTEKOA KUNTIIN, voit tutustua täällä.

Esittelemme kuntavaaleissa ehdolla olevat jäsenemme

Esittelemme Helsingin Yrittäjänaisten jäsenehdokkaat tällä sivulla. Tiedot on saatu ehdokkailta itseltään ja niiden julkaisuun on lupa.

Marita Backman, Espoo, RKP

www.maritabackman.fi
https://kommunalval.sfp.fi/fi/ehdokkaat/backman-marita/
https://www.facebook.com/marita.backman.7
https://www.linkedin.com/in/marita-backman-8a130420/
https://www.instagram.com/marita.backman/

1. Miksi kunnat tarvitsevat yrittäjyyttä?

Yrittäjät ovat talouselämän selkäranka. Naisyrittäjiä ja yksinyrittäjiä pitäisi enemmän arvostaa. Heidän työpanoksensa on todella tärkeä ja heijastuu talouteen ja hyvin toimivaan elinkeinoelämään laajalti. Yritystukien ja lainansaannin tulisi helpottua myös pienempien yritysten kohdalla. Naisyrittäjät pitää ottaa todesta! Koronan jälkimainingeissa tukea ja yhteistyötä tarvitaan.

2. Millaisena näet naisyrittäjien tilanteen kunnassasi?

YritysEspoo on tehnyt hyvää työtä, mutta paljon paljon tarvitaan vielä. Kaupungin pitäisi hankinnoissaan ja palveluostoissaan suosia myös pienempiä yrityksiä. Palvelusetelikonseptia voi hyvin laajentaa. Kaupungin olisi hyvää ostaa palveluita muutoinkin eri toimintoihinsa, olipa kyseessä viestintä, graafinen suunnittelu, monimuotoinen konsultointi, palvelukonseptien kehittäminen...

3. Miksi sinua kannattaa äänestää?

Olen ollut pitkään valtuutettuna, varavaltuutettuna ja johtokunnissa sekä lautakunnissa. Tunnen hyvin viranhaltijat sekä poliittiset päätöksentekijät. Asioiden eteenpäin vieminen ja tarvittavan tiedon saanti sujuu. Olen ekonomi ja markkinoija. Pitkään ollut myös yrittäjä. Haluan vaikuttaa yrittämisen konkreettisiin mahdollisuuksiin ja sen yleiseen arvostukseen. Varsinkin naisyrittäjien puolestapuhujana teen töitä. Helsingin Yrittäjänaisten sekä Espoon Yrittäjien hallituksessa olen toiminut pitkään. Olen perheellinen neljän lapsen äiti ja siksi todellisella tasolla kiinnostunut myös koulu/opiskeluasioista, lasten ja nuorten hyvinvoinnista, liikunnasta, harrastuksista. työmahdollisuuksista ja yrittäjyyteen suuntautumisesta.

Ajatuksissa ovat myös yksinasuvat, joita Espoossakin on 50 000 huushollin verran, Suomessa 1,2 miljoonaa. Monet vanhuksia. Olen realisti, joka herää ajattelemaan vanhustenhuoltoa, kun oma jalka vielä vipattaa ja voi vaikuttaa. Tällä puolella kaupungin tulee myös lisätä palvelujen ostoa yksityissektorilta, yrittäjiltä. Luontoihminen, patikoija, purjehtija, avantouimari – liikuntamahdollisuudet ovat tärkeitä. Kulttuurin ystävä. Lähipalveluiden kannattaja. Viihtyisän ja kauniin ympäristön puolestapuhuja. Sinun valintasi :)

Eira Hovi, Helsinki, Kokoomus

https://www.eirahovi.fi
https://www.facebook.com/hovieira
https://www.youtube.com/channel/UCOs6srxOAVZG5znmL...

1. Miksi kunnat tarvitsevat yrittäjyyttä?

Kaupungin omat palvelut tuottavat perusrakenteet, mutta yrittäjät ovat elinvoiman tuova sydän. Me luomme työtä, innovatiivisia sekä laadukkaita palveluita ja sitä kautta niitä paljon kaivattuja verotuloja. Kilpailu luo yrittäjille paineita jatkuvalle kehitystyölle, on sitten kysymyksessä palveluiden tai tuotteiden kehitys. Asia, joka olisi suotavaa myös kaupungin omiin yksiköihin. Toivoisinkin kaupungilta enemmän palveluyhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Vastakkainasettelu ja joko tai
-ajattelu ei ole asukkaiden etujen mukaista. Yhteistyön hedelmä kannetaan aina loppujen lopuksi kaupungin laariin.

Olen ollut erityisen huolissani koronan vaikutuksista kivijalkayrittäjiin. Elävä kaupunki tarvitsee elävän keskustan, joka syntyy mitä suurimmissa määrin kivijalan tuottamista palveluista. Keskustan houkuttelevuus on lähtökohta koko kaupungin imagolle, myös kansainvälisessä mielessä. Turismista taas hyötyy niin kaupunki, paikalliset yrittäjät kuin koko lähialue.

Haluan myös korostaa yksinyrittäjien tärkeyttä kaupungille. Jokainen yritys, se pieninkin, on loppujen lopuksi ketju useampia yrityksiä, jotka tarvitsevat toistensa palveluita oman yritystoimintansa toteuttamiseen. Tehdään siis yhteistyötä ja rakennetaan entistä elinvoimaisempi Helsinki.

2. Millaisena näet naisyrittäjien tilanteen kunnassasi?

Koen olevani yrittäjä, joka on nainen. Yrittäjäpalveluiden tulee palvella ihan kaikkia yrittäjiä, ikään, sukupuoleen, ihon väriin tai uskontoon katsomatta. Pahinta on kuitenkin olla hiljaa ja olla vaatimatta yrittäjien huomioimista yhteisessä päätöksenteossa ja kehitystyössä. Me naiset olemme joskus hieman arempia käyttämään ääntämme, juuri siksi tarvitsemme yhteisen alustan, jossa voimme toimia vahvana ryhmänä, toinen toistamme tukien.

3. Miksi sinua kannattaa äänestää?

Minulla on kuuluva ääni ja käytän sitä rohkeasti. Olen lähtökohtaisesti hyvin ratkaisukeskeinen ihminen, joten jos huutelen puskista, tarjoan myös kehitysideaa tai ratkaisua. Toivon, että voisin omalla työlläni olla vaikuttamassa kaupungin tapaan kuulla eri sidosryhmiään herkemmällä korvalla. Niin yrittäjäpalvelut kuin myös muut, esim. mielenterveyspalvelut, tulisi rakentaa tarkastellen palveluketjua käyttäjän päästä, ei hallinnon näkökulmasta. Liiallinen byrokratia aiheuttaa paisuvia hallinnon kuluja, tyytymättömiä asiakkaita ja erityisesti sietämättömän pituisia jonoja apua tarvitseville.

Mia Nygård-Peltola, Helsinki, Kokoomus

1. Miksi kunnat tarvitsevat yrittäjyyttä?

Hyvinvointi lähtee yrityksien tuomasta tulovirrasta ja tarjoamista työpaikoista. Elinvoimaa ei ole ilman yrityksiä. Kuntia ei ole ilman yrityksiä.

2. Millaisena näet naisyrittäjien tilanteen kunnassasi?

Näen tilanteen tasavertaisena. Mutta olen sitä mieltä, että päättäjämme tarvitsevat kaikki opastuksen ’Miten hyvinvointiyhteiskunta toimii’, jotta ymmärtävät, miten keskiössä ja oleellisessa roolissa yrittäjät ja yritykset ovat.

3. Miksi sinua kannattaa äänestää?

Koska ymmärrän kuntien tilanteen, ymmärrän miten hyvinvointiyhteiskunta oikeasti toimii ja olen itse yrittäjä.

Sari Savela, Espoo, Kristillisdemokraatit

www.sarisavela.fi
www.facebook.com/SariHSavela
www.twitter.com/sari_savela

1. Miksi kunnat tarvitsevat yrittäjyyttä?

Hyvinvoivat yritykset luovat työpaikkoja ja työ puolestaan hyvinvointia. Pidän erittäin tärkeänä, että kunnassa tuetaan yrittäjyyttä ja autetaan yrityksiä menestymään. Käytännössä se tarkoittaa esim. yrittäjäystävällistä kaavoitusta ja perusinfraa ja paikallisten yrittäjien suosimista kunnallisissa kilpailutuksissa. TE-toimistoon tarvittaisiin nykyistä toimivampia palveluja yrittäjille (esim. hyödylliset koulutukset).

2. Millaisena näet naisyrittäjien tilanteen kunnassasi?

Arvelen, että yksinyrittäjissä on enemmän naisia. Yksinyrittäjät tarvitsisivat nykyistä enemmän tukea. Yrittäjyydestä puhuttaessa korostetaan usein isojen yritysten asioita. Yksinyrittäjiä voisi tukea esimerkiksi tarjoamalla edullisia vuokratiloja yrittäjälle kunnan omistamista kiinteistöistä.

3. Miksi sinua kannattaa äänestää?

Minulla on laaja kokemus työelämästä ja elämästä muutenkin. Olen yrittäjä ja kolmen lapsen äiti. Tartun asioihin tarmolla ja perehdyn huolella. En luovuta herkästi. Minulla on sitkeyttä, sydäntä ja selkärankaa.

Marju Silander, Espoo, Kokoomus

marjusilander.fi
https://www.facebook.com/MarjuSilanderEspoo/
https://twitter.com/marju_silander
https://www.linkedin.com/in/marju-silander-b9010018/
https://www.instagram.com/marjusilander/

1. Miksi kunnat tarvitsevat yrittäjyyttä?

Yritykset ovat kunnan elinvoiman lähde. Ei ole kuntaa ilman yrityksiä.

2. Millaisena näet naisyrittäjien tilanteen kunnassasi?

Monilla on nyt tosi hankala tilanne erityisesti koronan takia. Pienen yrityksen on ollut haastavaa toimia. Toisaalta minusta naisyrittäjät ovat innovatiivisia ja moni on voinut hankkia esim. digitaitoja ja kehittää uutta liiketoimintaakin tässä tilanteessa. Verkostoituminen ja yhdessä oppiminen ovat myös mielestäni yrittäjänaisten vahvuuksia.

3. Miksi sinua kannattaa äänestää?

Olen aito yrittäjyyden puolestapuhuja! Minulla on yrittäjyydestä käytännön kokemusta ja teoriatietoa. Olen toiminut yrittäjänä, työskennellyt yrittäjäjärjestöissä ja opiskellut yrittäjyyttä. Tällä hetkellä olen osakkaana yhden hengen naisyrittäjän yrityksessä. Yrittäjyys on yksi kolmesta asiasta, johon haluan poliitikkona vaikuttaa. Lisäksi olen luontoliikunnan ystävä ja erityisperheiden äänitorvi, omakohtaisten kokemusten pohjalta. Olen motivoitunut ja helposti lähestyttävä yrittäjänaisten edustaja Espoon valtuustossa.